Tłumaczenia ustne

mężczyźni w garniturach podający sobie rękę

Tłumaczenie symultaniczne

Zapotrzebowanie na tłumaczenie symultaniczne występuje na międzynarodowych konferencjach, sympozjach, gdy wystąpienia wygłaszane są przy dużej liczbie osób przy zastosowaniu jednej lub w przypadku kombinacji kilku języków większej liczby kabin do tłumaczenia symultanicznego. Podstawowa jednostka obliczeniowa tego rodzaju tłumaczenia to blok trwający 4 godziny.

Tłumaczenie szeptane.

Tłumaczenie szeptane to tłumaczenie równoczesne, w trakcie którego tłumacz znajduje się tuż obok osoby, dla której ściszonym głosem przekłada wypowiedź prelegenta. Stosowane głównie wtedy, gdy jedna lub dwie z osób uczestniczących w spotkaniu posługują się innym językiem niż pozostali. Podstawowa jednostka obliczeniowa tego rodzaju tłumaczenia to blok trwający 1 godzinę.

Tłumaczenie konsekutywne

W tym rodzaju tłumaczenia wypowiedź mówcy jest dzielona na krótkie części. Mówca i tłumacz zabierają głos naprzemiennie. Wykorzystywane w sytuacjach takich jak rozmowy handlowe, spotkania biznesowe, krótkie wystąpienia publiczne, wykłady, prelekcje, itp. Podstawowa jednostka obliczeniowa tego rodzaju tłumaczeń konsekutywnych to blok trwający 1 godzinę.

Tłumaczenie uwierzytelnione

Tłumaczenie uwierzytelnione ustne jest wykonywane w przypadku czynności notarialnych z udziałem obcokrajowców. Tłumaczenie uwierzytelnione ustne może mieć zarówno formę konsekutywną jak i symultaniczną, zależnie od potrzeb i życzenia zleceniodawcy. Podstawowa jednostka obliczeniowa tego rodzaju tłumaczenia to blok trwający 1 godzinę.